Strategische procesbegeleiding voor vooruitstrevende denkers

Duurzaamheid en sociale integratie zijn meer dan een hot topic, maar hoe geeft u hier betekenis aan binnen een subsidieaanvraag voor een innovatief overheidsproject of uw kmo? Greenpoint.be geeft niet alleen advies, ideeën en mogelijke oplossingen aan maar geeft u ook toegang tot hun netwerk om uw innovatieproject duurzaam op de kaart te zetten. Het aanspreken van de juiste stakeholders is cruciaal voor het welslagen van deze processen. 


Voor wie

Overheidsinstanties en kmo's

Wat mag u verwachten?

Brainstorm met alle betrokken partijen

Elk project begint met een inspiratiemoment van vier uur waarbij we iedereen samen aan tafel brengen. We delen inzichten en creatieve ideeën met elkaar en leggen de eerste opportuniteiten bloot.

Subsidieadvies en opvolging

In dialoog met de verschillende stakeholders helpen we bij het strategisch uitschrijven van visienota's en/of subsidiedossiers. In functie van het dossier en de innovatie- of groeidoelstellingen zetten we ook de eerste lijnen van het plan van aanpak uit.

Opstellen actieplan

Bij goedkeuring van de visienota of het subsidiedossier vertalen we het dossier, de missie en de visie naar een concreet actieplan met verschillende fases en bijbehorende deadlines. We houden hierbij steeds rekening met de vooropgestelde missie en visie.

Implementatie van het plan

We helpen van binnenuit bij de realisatie van het project. We plaatsen inhouse een manager die het team aanstuurt, begeleidt en uitdaagt om mee te denken met de organisatie. Hij of zij waakt over de uitvoering van het plan zodat de vooropgestelde innovatie daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

De manager staat in nauw contact met innovatiestrateeg Katja Craeghs, die steeds een bird's-eye view bewaart. Doorheen het project selecteert zij in haar breed netwerk de juiste externe experts die het project naar een nog hoger niveau tillen.

Verschillende opties

U bepaalt zelf voor welke fases van de strategische procesbegeleiding u onze hulp wenst:

  • Strategisch advies over innovatie
  • Opstellen visienota en subsidiedossier
  • Opstellen visienota, subsidiedossier en actieplan
  • Opstellen visienota, subsidiedossier en actieplan, én implementatie


Ellen Bisschops
Projectcoördinator VAKlab & SPK vzw
Katja is een heel inspirerende dame om mee samen te werken. Haar enthousiasme, creativiteit en resultaatgerichtheid werken aanstekelijk. Ze kan als geen ander ervaringsuitwisseling stimuleren en een proces van begin tot op het einde goed begeleiden. Diverse doelgroepen, of het nu ondernemers, managers en/of creatieven zijn, met elkaar in contact brengen, in interactie laten gaan, en ze met een concreet plan laten eindigen, is zeker een van haar sterke punten. En af en toe een vrolijke noot om het samenwerken aangenaam te maken ... Het was een waar genoegen om met Katja het traject te ontwikkelen en te doorlopen! 


Heeft u een project dat u graag wilt bespreken?


Gerelateerde projecten


Greenpoint.be is een geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Vraag hier uw subsidie aan