VAKlab

01-01-2019

VAKlab is het expertise- en dienstencentrum van Bokrijk rond vakmanschap en ondernemerschap. Ze willen de stap naar ondernemerschap voor vakmensen concreter en toegankelijker maken door hen te informeren, motiveren en sensibiliseren. 

VAKlab is een lerend netwerk met ervaringsgroepen waarbinnen opportuniteiten tot samenwerken sterk worden aangemoedigd. Het bestaat uit een diensten- en expertisecentrum dat relevante partners en projecten rond vakmanschap verbindt en zo een meerwaarde vormt voor de economie en andere sectoren. 

Met het project investeert Bokrijk in groei en werkgelegenheid door het concurrentievermogen van kmo's te versterken. Maar ook door intrapreneurship (het inzetten op ondernemerschap van werknemers) en andere nieuwe vormen van ondernemerschap te stimuleren. 

Het bundelen en ontsluiten van de opgebouwde expertise rondom vakmanschap staan hierbij centraal. Net zoals de ruimte om te experimenteren met deze kennis binnen de verschillende werkgroepen.  

Binnen dit lerend netwerk stimuleert Greenpoint.be het delen van ervaringen en helpen we bij het detecteren van opportuniteiten tot samenwerken.


Wat: strategische procesbegeleiding + innovatietrajecten
Periode: 2014-2020

Opdrachtgever: Domein Bokrijk
Vraag: hoe kunnen we investeren in de groei en werkgelegenheid van vakmensen en het concurrentievermogen van kmo's versterken? 

Hoe hebben wij geholpen? We hebben het subsidiedossier, de visienota en het actieplan geschreven en strategisch voorbereid. Momenteel coördineert Katja Craeghs ook de implementatie en organiseert zij binnen VAKlab verschillende innovatietrajecten.

Website: vaklab.be


Heb jij een innovatief designproject dat je op de kaart wilt zetten?Wij helpen met de subsidieaanvraag en implementatie.