IDE: Innovatie & Design Euregio

31-12-2015

Innovatie & Design Euregio was een tijdelijk project van de Provincie Limburg, de steden Genk en Hasselt en de onderzoeksinstellingen binnen de provincie. Het project maakte deel uit van de overkoepelende organisatie 'Design Platform Flanders' (nu bekend als Flanders DC).

Met het project wilden we strategische en innovatieve designprojecten opzetten. En dit door creatieve denkers, bedrijven en onderzoekers samen te laten werken. Een cross-sectorale benadering en co-creatie stonden hierbij centraal.

Eind 2013 contacteerde IDE Greenpoint.be om de reeds geschreven visienota te vertalen in een actieplan, waarin de belangen van alle leden van de tijdelijke organisatie in werden opgenomen. Iedere betrokken partij moest zich comfortabel voelen bij het plan.

In 2014 en 2015 heeft Katja Craeghs als algemeen coördinator van IDE een team van drie coördinatoren en 200 experten aangestuurd.

Samen hebben we 40 innovatieve designtrajecten begeleid binnen mode-, zorg- en productiebedrijven. De voornaamste doelstelling hierin was om de samenwerking tussen designers, bedrijven en onderzoekers te faciliteren. 

Het designonderzoek binnen deze trajecten heeft geleid tot de creatie van nieuwe businessopportuniteiten. Hieruit zijn verschillende waardevolle, unieke producten en diensten ontstaan die focussen op de gebruiker. Alle producten en diensten zijn tot op vandaag duurzaam, gebruiksvriendelijk, competitief en aantrekkelijk.


Wat: strategische procesbegeleiding
Periode: 2013-2015

Opdrachtgever: Provincie Limburg, Stad Genk, Stad Hasselt, UHasselt, PXL en UCLL
Vraag: opzetten van een innovatieplatform in de Euregio

H
oe hebben wij geholpen? We hebben de visienota vertaald naar een concreet actieplan en actief geholpen bij de implementatie.

Website: i-d-e.be


Heb jij een innovatief designproject dat je op de kaart wilt zetten?
Wij helpen met de subsidieaanvraag en implementatie.