Katja Craeghs is de oprichtster en innovatie expert van greenpoint.be. 'De toekomst maken we samen' is haar motto. Al meer dan 15 jaar helpt zij organisaties, bedrijven en overheden hun innovatiepotentieel te ontplooien. Steeds met respect voor de visie en het beleid én met het oog op de toekomst.

Zowel haar netwerk alsook haar kennis deelt ze graag met haar klanten. 
Katja helpt met verschillende organisaties en overheidsinstanties bij het opstellen van manifesten, visienota's en subsidiedossiers, en het succesvol realiseren van innovatieprojecten.

Katja staat er niet alleen voor en werkt samen met haar trusted pool van experten.

Enkele van onze klanten

Ontdek het innovatiepotentieel binnen uw organisatie