GREENPOINT.BE

Project manager innovatie met specialisatie in circulaire economie en partnerships

Changemaker

 • Greenpoint.be ondersteunt mensen en organisaties die met hun blik op de toekomst fundamentele veranderingen nastreven.
 • Greenpoint.be legt grondstenen voor nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe doelgroepen.
 • Greenpoint.be haalt kennis van buiten de organisatie naar binnen en brengt het aanbod van binnen de organisatie naar buiten.
 • Greenpoint.be smeedt de nodige allianties,  stippelt mee het pad uit en wijst de weg in het subsidielandschap
 • Greenpoint.be gelooft niet in een one-fits-all-concepten en werkt graag een pakket op maat uit. 

Levenslang leren, een groot netwerk en een doorgedreven kennis van duurzaam ondernemen zijn onze middelen.


Troeven

 • Inspirerend met een open blik op de wereld
 • Senior expertise in project werking
 • Grote kennis van het subsidielandschap 
 • Circulair gedachtengoed
 • Groot netwerk waarbij we elkaar succes gunnen
 • Meer dan 20 jaar actief in het begeleiden van innovatieve processen over sectoren heen