Ondernemen in Antwerpen

19-10-2020

Het project is een krachtige samenwerking tussen APBC, Blenders, POM Antwerpen, Stad Antwerpen, De Winkelhaak, Stad Mechelen en Stad Turnhout. Enerzijds wilde men Antwerpse ondernemers motiveren om te innoveren en anderzijds creatieve ondernemers helpen groeien.