zetelen in een jury? dat doen we graag

11-10-2023

Als expert zetelen in een jury, dat doen we graag. Als de dossiers waarin je inzicht krijgt, al de verschillende inzichten die je voorgeschoteld krijgt..... het zorgt voor een open blik en een gezonde twijfel aan je eigen overtuiging.

Want zijn de meeste mensen niet overtuigd van hun eigen denkwijze. 


zie projecten -  https://greenpoint2-my.sharepoint.com/personal/katja_greenpoint_be/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=katja%40greenpoint%2Ebe&id=%2Fsites%2FGreenpointbe%2FGedeelde%20documenten%2FPROJECTEN%2Fprojecten%2FLopende%20projecten%2Fbusiness%20in%20Antwerp&listurl=https%3A%2F%2Fgreenpoint2%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGreenpointbe%2FGedeelde%20documenten&viewid=89da19fd%2D2e7c%2D4342%2Daebe%2Dd57bfd55ade9&view=0