VAKlab dé draaischijf rondom vakmanschap en ondernemerschap

15-12-2021

één doel: ondernemende vakmensen ondersteunen door ze op te leiden tot nog betere vakmens en hun ondernemer skills aan te scherpen. Het kasteel in Bokrijk, dat fungeert als het kloppend hart van VAKlab, is de uitvalsbasis waar de voorbereiding, de ontwikkeling en de coördinatie van het EFRO dossier gebeurt. Greenpoint.be trekt mee aan de kar sinds 2016. 

Limburg heeft een rijk verleden van ambachten, hierbij is een schat aan kennis opgebouwd die relevant is voor de toekomst. Dit vakmanschap is in deze regio aanwezig en biedt opportuniteiten om te ondernemen. Deze aanwezige kennis willen we niet enkel gebruiken als expertise maar ook ontsluiten om te experimenteren. De inzet van deze eeuwenoude technieken/principes en de koppeling aan de hedendaagse relevantie is gericht op een transformatie van het economisch weefsel, vertrekkend vanuit het huidige portfolio aan activiteiten in deze regio. Door het activeren van de opgeslagen kennis zal het verleden de grondslag zijn voor een innoverende toekomst.

In 2016 was er een call van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling #EFRO    Met de volgende focus: Intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap - Verbeteren van concurrentievermogen van kmo's - Versterken van het concurrentievermogen bij kmo's

Het beleid, onderleiding van gedeputeerde Igor Philtjens, zag grote mogelijkheden met Bokrijk en samen werkte we een dossier en een actieplan uit. Dat was het begin van een intensieve samenwerking.

Het verzamelen van al de knowhow omtrent vakmanschap binnen Limburg en de euregio alsook het toegankelijk maken én activeren van deze kennis naar Vlaanderen gebeurt vanuit VAKlab, gevestigd in het domein Bokrijk. Bokrijk is reeds jarenlang conservator van kennis rondom vakmanschap en wil actief toegang geven tot deze kennis zodat deze gevaloriseerd kan worden door éénieder die er nood aan heeft.

De ontwikkeling van ondernemerschap binnen vakmanschap is een duidelijke ambitie die een belangrijke rol speelt in de economische ontwikkelingsstrategie van de provincie. Dit project VAKlab maakt ,als lerend netwerk, een groot deel uit van een globale masterplan waarin wordt ingezet op het bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap.

In maart 2017 startte we met een eerste activiteit en in het najaar van 2021 zijn we aan onze 60 ste activiteit, hebben we 170 vakmensen individueel begeleid en is er een hechte community van 2000 leden.

In oktober 2021 werden door gedeputeerde Igor Philtjens drie nieuwe atelierruimtes geopend: fysieke vakwerkplekken die kennisoverdracht, innovatie en co-creatie stimuleren.

De bouw van deze fysieke vakateliers was onderdeel van het EFRO dossier welk afgerond is in december 2021.                                                                                    "Door deze uitbreiding kan Bokrijk een vakmanschapsaanbod aanbieden aan de verschillende doelgroepen: van initiatielessen rond onder meer mandenvlechten, zeep maken en juweelontwerp en masterclasses rond verschillende vakmanschapstechnieken tot lezingen rondom vakmanschapserfgoed", zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Bokrijk.