Samenwerken met een externe expert om te innoveren, staat je onderneming daarvoor open?

03-08-2022

Sommige ondernemers hebben heel wat drempelvrees als het aankomt op het inhuren van externe expertise. Zeker wanneer het geen strak afgelijnde, operationele dienstverlening betreft, zoals bijvoorbeeld het beheer van IT-infrastructuur.

Het is vaak een kwestie van wantrouwen. Welke nieuwe ideeën kan die expert mij bijbrengen in mijn eigen branche? Hij of zij kan dan wel mooie referenties hebben, maar over welke competenties beschikt die nu echt? En wat met de prijs? Is een goedkopere expert minder competent en een duurdere een oplichter? Bovendien ken ik geen andere ondernemers die met externe experten werken om te innoveren.

Begrijpelijk, maar wie wil innoveren moet het blikveld verruimen en zich openstellen voor verrassende impulsen. Let wel dat innovatie niet gebeurt bij de welgezindheid van één of andere muze. Het is geen proces dat zich zomaar out-of-the-blue ontrolt, wanneer alle sterren toevallig in de juiste constellatie staan. Innovatie organiseer je.

In eerste instantie moeten ambitieuze ondernemers en creatieve experten elkaar vinden.

Door ondernemers samen te brengen en hen wegwijs te maken in het innovatieproces verdwijnen de praktische barrières. Niet enkel de begeleiding door een ervaren moderator, maar ook het klankbord van collega-ondernemers schenkt vertrouwen om op een gestructureerde manier te innoveren, mèt de hulp van externe experten.

Daar kan ook een belangrijke rol weggelegd zijn voor overheden en organisaties, steden en gemeenten. Zij varen er economisch en maatschappelijk wel bij, wanneer een innovatieve dynamiek gemotiveerd wordt en houden zo de vinger aan de pols van het ondernemersklimaat.

Bedrijven en dienstverleners vergroten dankzij dergelijke initiatieven hun netwerk. Door de georganiseerde aanpak van een overheid of een overkoepelende organisatie verloopt de matching veel vlotter. Specifieke competenties kunnen sneller, beter en veelvuldiger ingezet worden voor specifieke noden.

Die interactie tussen ondernemers onderling is erg belangrijk. We modereren dit graag tijdens discussiesessies over afgebakende thema's. Dat kan heel concreet of net heel breed gaan. De bedoeling is dat de ondernemers elkaar uit hun vaste denkpatronen trekken en zo nieuwe opportuniteiten ontdekken.

De ondernemers kiezen de aantrekkelijkste potentiële innovaties en pitchen die aan een panel van experten. Deze experten stellen zich dan kandidaat om ermee verder te werken. Maar dat gebeurt niet zomaar. De matching van een expert met een ondernemer wordt zorgvuldig begeleid. De competenties van de expert moeten de noden en de verwachtingen van de ondernemer invullen. De ondernemer van zijn/haar kant dient met een open geest aan de start te staan en tijd te investeren.

En gaan!

Met deze georganiseerde manier van innoveren maken ondernemers en creatieve experten reuzesprongen. Het wantrouwen verdwijnt, interacties openen nieuwe perspectieven en de matching tussen noden en competenties wordt aandachtig bewaakt.

Door innovatie op deze manier structureel in je bedrijfsstrategie op te nemen, verwerf je veel meer controle over het proces. Voorzie een budget, maak duidelijke afspraken, stel je open en daag medewerkers en partners uit!

Ben je een ambitieuze ondernemer die inspiratie en een innovatief ecosysteem zoekt of een creatieve expert die zijn of haar troeven maar al te graag wil uitspelen? Spring mee op de kar! Neem met ons contact op.