Klaar voor de toekomst?  

14-09-2022

De SDG's...deze afkorting zou normaal een belletje moeten doen rinkelen. Indien niet, dan is het aangeraden om even verder te lezen. Want de SDG's zijn namelijk niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelstellingen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 globale uitdagingen aan te pakken. Ze vormen een gemeenschappelijke duurzaamheidsagenda en kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema's: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. De verschillende thema's zijn evenwaardig en tegelijk onderling gerelateerd. Het belangrijkste principe: 'Leave no one behind'.

Hoe zit het met België? De 2020 SDG Barometer van Antwerp Management School, Louvain School of Management en de Universiteit Antwerpen schetst het duurzaamheidslandschap op nationaal niveau met inzichten over de betrokkenheid van organisaties bij deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

De conclusies waren dat vijf jaar geleden de SDG's voor velen nog een onderwerp van discussie was in plaats van een strategisch element in het management van een bedrijf of organisatie. Deze barometer, waaraan veel Belgische bedrijven en organisaties hebben bijgedragen, toont nu duidelijk aan dat de doelstellingen in het bedrijfsleven ruimschoots worden meegenomen. Meer zelfs, ze zijn verankerd in de manier waarop organisaties werken. In vijf jaar tijd hebben vele organisaties, ongeacht hun grootte, vorm of status, van de SDG's hun 'business' gemaakt. 

De belangrijkste drijfveren voor het adopteren van de SDG's blijken de volgende: voldoen aan maatschappelijke verwachtingen, het verminderen van sociale en milieurisico's, en het tonen van respect voor de gemeenschappen waarin organisaties actief zijn.

Tot slot toont de barometer dat de meerderheid van de organisaties (70%) de neiging heeft om prioriteit te geven aan een selectie van de SDG's in plaats van zich te concentreren op de hele set van doelstellingen, of één SDG te prioriteren. Bedrijven beschouwen hierbij SDG 8 (Waardig werk en economische groei), SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn) en SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) als het meest relevant.

Meer interesse in deze doelstellingen of wil je ontdekken wat je reeds doet dat mogelijk past binnen deze doelstellingen? Wij kunnen je hierbij helpen maar neem ondertussen al een kijkje op de SDG's website.