Innovatieve partnerprojecten met de culturele sector

06-07-2022

Oproep! De Vlaamse overheid zoekt culturele en niet-culturele partners die willen samenwerken want, kort gezegd, hierdoor brengen ze hun kennis samen en openen ze nieuwe perspectieven op technologische, culturele en maatschappelijke kwesties. Zo ontstaat innovatie.

Sinds 2017 doet de Vlaamse overheid dit reeds via de subsidieoproep 'Innovatieve partnerprojecten'. Met deze subsidieoproep kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen. 

In de afgelopen jaren investeerde de Vlaamse overheid 1.950.327 euro aan 67 innovatieve partnerprojecten. Zo ontstonden maar liefst 160 nieuwe partnerschappen tussen cultuur en sectoren als landbouw, onderwijs, zorg, marketing, wetenschap, technologie, financiën, bijzondere jeugdzorg en meer.

Interesse? Wat moet je weten?

✅ Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. 

✅ De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt ten hoogste 80.000 euro.

✅ Projecten mogen hierbij van start gaan vanaf 1 december in het jaar van de indiening.

✅ De indiendatum voor de innovatieve partnerprojecten is jaarlijks op 15 juli. Haal je het dit jaar niet, werk dan aan je partnership voor volgend jaar - no excuses 

✅ laat je inspireren door de goede voorbeelden uit de subsidieronde van 2017-2021 


Succes!

💚