Innovatie en industrie 4.0?

09-02-2022

Tussen 2016 en 2019 mochten we meewerken aan het EFRO project Innovatie-Maat voor Team bedrijfstrajecten, Sirris, Flanders Make en Vlaio. Dit kaderde binnen de proeftuinen industrie 4.0.

Limburg had een sterke nood om rond bepaalde innovatiethema's, enerzijds rond innovatiemanagement maar anderzijds ook rond technische thema's, bedrijven intensief te ondersteunen en te begeleiden op weg naar nieuwe producten en nieuwe diensten op de markt.

Voor veel maakbedrijven was én is de drempel naar innovatie nog steeds te hoog. Er wordt slechts een beperkt aantal bedrijven bereikt rond deze thema's. Vaak zijn dat maakbedrijven met een eigen R&D afdeling die reeds met innovatie bezig zijn. Er was dus een sterke nood om te verbreden en nog meer Limburgse maakbedrijven gericht te laten innoveren.

We werkten samen met Sirris, Team Bedrijfstrajecten en Flanders Make een format uit om dit in kleine groepen aan te pakken. We deelden de bedrijven op in 8 kleine groepen die intensief begeleid werden met hun innovatie. Eerst detecteerden we de opportuniteiten op korte- en middellange termijn en vervolgens zochten we geschikte experten om aan kennisdeling te doen. 

Elke deelnemer binnen een 'innovatiethema groep' tekende een geheimhoudingsverklaring en per sector was er maar één deelnemer toegelaten.

De volgende thema's kwamen aan bod:                                 

  • internet of things
  • robotica
  • service innovation
  • bedrijfsmanagement
  • value chain intelligence
  • artificiële intelligentie

De deelnemers doorliepen gedurende 6 maanden een pad bestaande uit 5 gerichte workshops binnen het innovatiethema dat door de groep naar voor geschoven werd. Er waren verschillende toepassingsmomenten waarbij we de stappen om de techniek te implementeren bespraken én er werd sterk ingezet op ervaringsuitwisselingen tussen de deelnemende bedrijfsleiders. Dit alles met als doel te komen tot nieuwe product/marktcombinaties. 

Kortom, met het EFRO dossier Innovatie-Maat maakten we innovatie concreter en toegankelijker voor bedrijven. Bovendien bracht de groepsdynamiek extra mogelijkheden naar ervaringsuitwisselingen en samenwerkingen met zich mee. Met dit alles hebben we sterk ingezet op kruisbestuiving met andere sectoren en actoren om tot nieuwe valorisaties te komen en de werkgelegenheid te versterken in de Limburgse maakindustrie.

☝🏽MEER weten over dit soort begeleiding? Check onze diensten - innovatie traject