Kunnen kunst en natuur de mentale gezondheid bevorderen? 

06-03-2024

Ja zeker! Daar zijn we van overtuigd. Maar hoe kan een museum deze combinatie inzetten om mensen mentaal gezonder te maken? Die vraag mochten wij vanuit het Middelheimmuseum voorleggen aan twee klankbordgroepen van experts uit de cultuur- en zorgsector. Daaruit ontstond het project 'Bypass' waarbij het museum een therapeutische zone cre├źert voor psychisch kwetsbare personen. Een veilige "tussentuin" waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Waar verbinding tussen kunst, natuur en zorg centraal staan ­čĺÜ

Vanuit deze gesprekken wordt er momenteel verder gebouwd aan een ruimte waarin de relatie tussen kunst, natuur en (mentaal) welzijn wordt onderzocht. Samen met buren, de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UKJA) van het ZNA Middelheim- ziekenhuis, en de Universiteit Antwerpen, vormt het Middelheimmuseum het stuk museum langs de kant van het ziekenhuis om tot een fijne, veilige en toegankelijke 'therapeutische tussenruimte' voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In eerste instantie ligt de focus op de kinderen en jongeren van UKJA. Bij uitbreiding op alle patie╠łnten, bezoekers en personeelsleden van het ZNA Middelheimziekenhuis en de studenten en personeelsleden van de Universiteit Antwerpen. Tegelijk wil het museum op deze plek bij alle museumbezoekers de stigma's rond mentaal welzijn doorbreken. Er komt ook een nieuwe toegang tot het museum aan de kant van het ziekenhuis. Zo worden beide buren ook fysiek met elkaar verbonden.

Bypass is geen gei╠łsoleerd project op zich. Het kadert in een bredere visie waarin het museum zijn maatschappelijke rol wil verbreden en versterken, en verder, samen met zijn buren, inzetten op duurzaamheid.

Experimenteerpoortje

Een belangrijk aspect in dit project is de nieuwe fysieke verbinding tussen het ziekenhuis en het museum. Momenteel zijn beide gescheiden door een hek. De mogelijkheid wordt onderzocht om er een poort te plaatsen, specifiek voor de jonge patie╠łnten van het UKJA, hun hulpverleners, ouders, broers/zussen, voogden en andere zorgfiguren. Om een idee te krijgen van hoeveel personen de nieuwe ingang gebruiken, komt er een voorlopig experimenteerpoortje.