Het belang van innovatie

15-11-2020


De verstikkende status quo

Innovatie? Dat is leren kijken met nieuwe ogen. Vanuit een andere hoek, een onbekende dimensie, een nieuw perspectief.

Natuurlijk heb je het druk. Iedereen die gebeten is door wat ie doet, heeft het druk. Een bedrijf leiden, een team aansturen, een nieuw product ontwikkelen. Het kan je opslorpen en plots besef je dat je elke dag opnieuw hetzelfde ziet, dezelfde dingen doet. Of erger nog, het gebeurt gewoon, zonder dat je het beseft.

Dat is de verstikkende status quo, die je in de greep heeft. Kan gebeuren. Zeker geen zonde en soms zelfs aangenaam, fijn, even gewoon meedraaien op de mallemolen. Maar spring er tijdig weer af! Want stilstaan is achteruitgaan.

Ja natuurlijk! Wie wist dat nog niet? Tell me something new!

Een andere kijk

Wel, 'something new' moet je nu zelf ontdekken. There is no magic solution! De gladde consultant die je komt vertellen hoe je jouw zaakjes moet vernieuwen, zou ik niet vertrouwen. Geef mij maar die mens die vervelende vragen stelt. Vragen waarvan ik weet dat ik ze me al eerder had moeten stellen. Of vragen die nog nooit in me opkwamen. Een klankbord? Of een strategische business coach? Iemand die je nieuwe ogen geeft.

Daar helpen we je graag bij. De dingen anders leren zien. Want hoe goed je ook weet, dat er tijd gemaakt moet worden voor innovatie. Hoe goed je ook weet dat je het operationele even opzij moet zetten voor het strategische. Jezelf coachen, dat gaat niet. Wie dat toch denkt te kunnen, blijft ofwel in wollige ideeën zweven, ofwel in een strak management. Neen, om nieuwe inzichten te verwerven, nieuwe verbanden te kunnen leggen, om te innoveren heb je anderen nodig. Anderen die je challengen. Anderen die je aanvullen, die zien wat jij niet ziet. Anderen die anders zien en jou doen inzien dat je het zo nog niet bekeken had.

Groei!

Precies die nieuwe blik, die nieuwe ogen. Precies dat is zo belangrijk om te groeien. Groeien met je bedrijf, je organisatie. Maar ook groeien in je werk, je activiteiten, je creativiteit. En inspireren. Medewerkers, klanten, partners. En ook hen een klein beetje nieuwe ogen geven.

Dat is innovatie, en dat is belangrijk. Niet enkel economisch. O ja, economische groei is nodig om als bedrijf financieel te overleven. Maar een bedrijf moet ook mentaal overleven. Daarom is innovatie zeker zo belangrijk voor persoonlijke groei, creatieve groei, groei van een team waarin iedereen een zinvolle bijdrage heeft. Een team waarin iedereen een unieke kijk heeft, bijzondere ogen bezit. Dat geeft mensen voldoening. Dat geeft mensen een boost. Dat doet bedrijven groeien.

Bedrijven die niet innoveren, verbleken en worden steeds minder relevant in hun markt. En bedenk dan dat bedrijven als dusdanig niet kunnen innoveren. Dat doen de mensen in die bedrijven, en ook zij hebben persoonlijk nood aan innovatie. Anders verbleken ook zij en zijn ze plots, na vele, vele jaren dienst, niet meer van tel.

Investeer dus wat tijd in je ogen. Stel je open voor meningen, ideeën, feedback die vanuit een verrassende hoek komen en leer met nieuwe ogen kijken.


Pic 🙏🏽 @cumuluscompany