De manier van nadenken verbindt ons

10-05-2023

Elk succesvol ondernemersverhaal begint met een sterk businessmodel. Dat is in de circulaire economie zeker niet anders maar het is de manier van denken die het hem doet. Op donderdag 4 mei waren we te gast bij prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen. Volgens hem is circulair ondernemen nog steeds iets van mensen met een pioniersgeest. Gaan waar mensen nog niet eerder zijn gegaan. Van uitvinden, met elkaar, en al doende leren hoe het anders kan. Onverwachte vergezichten en onontdekte mogelijkheden. Door vandaag mee te pionieren en te kiezen voor een circulair businessmodel, bereid ook jij je bedrijf voor op de uitdagingen van morgen! 

Waardecreatie in de circulaire economie

Een circulaire economie vraagt om samenwerking tussen bedrijven en andere partijen om een waardecyclus te realiseren. Daarnaast wordt het waardebegrip verbreed. Naast financiële waarden gaat het ook om het creëren van sociale en ecologische waarden. 
Waardecreatie in de circulaire economie stoelt op 5 centrale principes:

Kringlopen maken: binnen de circulaire economie staat het sluiten van de kringlopen centraal. Zo wordt afval weer grondstof.

Levensduurverlenging: dit betekent grondstoffen, producten en materialen zo zorgvuldig of zo lang mogelijk (her)gebruiken. Dit heeft tot gevolg dat bij het (her)ontwerpen de herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen voorop staat. 

Benutten van functionaliteit: binnen de circulaire economie worden producten – en dus ook grondstoffen – steeds intensiever gebruikt. Met andere woorden: de functionaliteit van producten wordt beter benut. Een businessmodel kan hierop inspelen door producten toegankelijk te maken voor meerdere gebruikers. Verhuur-, deel-, uitruil-, en leenplatforms maken dit mogelijk. De ecologische waarde wordt gecreëerd doordat meerdere consumenten eenzelfde product gebruiken en er dus minder grondstoffen nodig zijn om producten te produceren voor iedereen apart. 

Verdienstelijking: hier gaat het over waar mogelijk een product te vervangen door de functie (de dienst) van dat product. Dit kan betekenen dat producenten de verantwoordelijkheid voor een product houden. Dit heeft als effect dat producten ontwikkeld worden op basis van grondstoffen en materialen die een aantal keren ingezet kunnen worden in kringlopen. Dat kan omdat ze bijvoorbeeld simpeler te repareren zijn, een update kunnen krijgen, makkelijker uit elkaar te halen, of terug te brengen zijn tot hun oorspronkelijke samenstelling.

Demonteerbaarheid: centraal staat hier de idee dat de componenten waar een product uit bestaat weer – en met gemak –uit elkaar gehaald en gebruikt kan worden als onderdeel, materiaal of grondstof. Het zou helemaal mooi zijn als dat kan gebeuren op een manier die maakt dat een grondstof weer als nieuw gezien wordt. 

Bron https://www.p-plus.nl/

Greenpoint.be kan je helpen!

Dit bovenstaande en nog veel meer kunnen wij toepassen op jouw bedrijfsmodel want de manier van nadenken is wat ons verbindt! Check ons aanbod Innovatiemanagement en neem gerust contact met ons op.