Co-creëren in de Euregio 

22-12-2021
innovatie keynote speaker
innovatie keynote speaker

Co-creëren deden we met Innovatie & Design Euregio.

I-D-E, was een tijdelijke project van de provincie Limburg (2013-1015), de steden Genk & Hasselt en de kennis instellingen in de provincie om de creatieve economie in Limburg te versterken. Het project maakten deel uit van de overkoepelende organisatie 'Design Platform Flanders', later ingekanteld bij Design Vlaanderen. Het was een EFRO* project waarvoor we Europese middelen ontvingen.

*EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Welke meerwaarde bracht Greenpoint.be? 

Eind 2013 werd ons gevraagd om vanuit een gezamenlijk beleid de creatieve economie in Limburg te versterken en dit door bedrijven te stimuleren om aan innovatie te doen door middel van design. Belangrijk was dat de verschillende partijen elk hun meerwaarde hadden binnen deze setting. Het beleid vertaalde we naar een actieplan en afgeklopt met de verschillende partners.

Greenpoint.be werd aangesteld als projectcoördinator en naast het  strategisch advies  tekende we een methodologie uit om tot resultaten te komen met de design-innovatie projecten en dat binnen 3 domeinen: Mode, gezondheid en de maakindustrie. 

De voornaamste doelstelling van IDE was om de samenwerking tussen designers, bedrijven en onderzoekers te faciliteren met een duurzaam resultaat. 

60 waardevolle, unieke producten en diensten.

Gebaseerd op design onderzoek, hebben deze projecten geleid tot de creatie van nieuwe business opportuniteiten en dit bij 60 Limburgse bedrijven, bovendien hebben we interregionale samenwerkingen opgezet. Dit alles heeft geresulteerd in waardevolle, unieke producten en diensten die zich focussen op de gebruiker.

Naast de individuele projecten werden er toonmomenten gehouden bij de verschillende partners, werden er filmpjes gemaakt om te tonen als best practica en werd er een platform opgezet om elkaar te inspireren.

Ontdek hier meer van het project.


Dit was een project van B+ architecten en Warson units.