Agridoe: een verhaal voor én door lokale landbouwers

27-04-2022

RURANT ijvert voor het behouden en versterken van een aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch platteland in de provincie Antwerpen. Dat doen ze nooit alleen. Voor elk project zoeken ze geschikte partners om innovatief aan de slag te gaan.

Voor Oud-Raveldonk (Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout) zetten ze in op het verbreden van de economische basis van de landbouw in het gebied en het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor beroepslandbouw. Eén van de acties is het uitwerken van een aanbod van burgerparticipatieve activiteiten met en door lokale landbouwers en dit onder de naam Agridoe. Moderne landbouw beleven op een plek waar educatie en amusement samen komen en waar bovenal land- en tuinbouwers het stuur in handen houden.

Met ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. werkten we een workshop uit waarbij de koplopers ARO, een groep landbouwers uit de streek die een voortrekkersrol opnemen, samen met ons aan de slag gingen. Dé basisvraag was: hoe kan Agridoe er uitzien? We focusten hierbij niet meteen op een locatie maar gingen op zoek naar creatieve vormen van beleving en misschien zelfs van nieuw ondernemerschap. De vragen: Wie willen we bereiken? Waarom willen we ze bereiken? Hoe willen we ze bereiken? werden tijdens deze workshop uitgeklaard.

Dit denkproces is geëvalueerd in verschillende activiteiten die de landbouwers aanbieden aan buurtbewoners, bezoekers, bedrijven en sympathisanten. Onder het motto "het leven zoals het zou moeten zijn" kan je je laten onderdompelen in de streek en de streekgerechten van Oud-Raveldonk. Zo hebben verschillende landbouwers heerlijk lokale bereidingen voor je klaar staan en/of stellen ze hun deuren open voor onvergetelijke agrarische belevenissen.

Kijk hier of ze er in slagen en geniet vooral mee van deze mooie streek en het leven zoals het zou moeten zijn 💚